Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Współpraca Stowarzyszenia Demeter Polska i ANS w Raciborzu na rzecz popularyzacji zagadnień architektury wiejskiej

IMG_4845 kopia

<strong>Współpraca Stowarzyszenia Demeter Polska i ANS w Raciborzu na rzecz popularyzacji zagadnień architektury wiejskiej</strong>

W dniu 7 marca odbyło się spotkanie JM Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, dra Pawła Strózika z Prezesem Stowarzyszenia Demeter Polska, Pawłem Bietkowskim oraz z Dyrektor Instytutu Architektury, dr. inż. arch. Joanną Sokołowską-Moskwiak, prof. Uczelni.

Podczas spotkania Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu i Prezes Stowarzyszenia Demeter Polska omówili kwestie związane z popularyzacją zagadnień architektonicznych na terenach wiejskich, w szczególności architektury ruralistycznej. Postanowili podpisać umowę o współpracy, która będzie dotyczyć organizacji różnego rodzaju działań edukacyjnych, warsztatów, szkoleń i konferencji poświęconych tematyce architektury ruralistycznej.

Oferta praktyk dla studentów kierunku architektura i filologia germańska

W ramach ww. umowy stowarzyszenie Demeter Polska zobowiązało się do zapewnienia praktyk nie tylko dla studentów kierunku architektura, ale także dla studentów filologii germańskiej. Planuje się udział studentów w projektach związanych z organizacją działań edukacyjnych oraz wdrażaniem rozwiązań z zakresu architektury ruralistycznej. Z kolei Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu zapewni wsparcie merytoryczne i naukowe, a także umożliwi organizację spotkań i warsztatów na swoim terenie.

– Nowa umowa zakłada współpracę między środowiskiem naukowym a rolnikami ekologicznymi, praktykami dla których problematyka architektury ruralistycznej jest ważną częścią dbałości o otoczenie i środowisko. Jestem przekonany, że inicjatywa przyczyni się do popularyzacji tej dziedziny w Polsce oraz do rozwoju umiejętności i doświadczenia studentów filologii germańskiej. Kooperacja z nowym Partnerem pozwoli Uczelni zrealizować zapisy deklaracji o Społecznej Odpowiedzialności, podpisanej w czerwcu 2022 r. – dodaje Rektor Strózik.  

Partner z nowego obszaru o międzynarodowej rozpoznawalności   

Stowarzyszenie Demeter Polska jest organizacją non-profit, której celem jest rozwój rolnictwa biodynamicznego oraz popularyzacja tej metody uprawy w Polsce. Biodynamiczne rolnictwo opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju i harmonii z przyrodą, wykorzystując naturalne procesy w uprawie roślin oraz hodowli zwierząt. Organizacja działa na rzecz edukacji i szkoleń w zakresie biodynamicznego rolnictwa oraz promocji produktów ekologicznych. Stowarzyszenie jest częścią międzynarodowej sieci Demeter International, która działa w ponad 50 krajach na świecie.