Aktualności

AktualnościInstytut Neofilologii

Przyjaciele z Europy badają swoją międzywojenną historię. Spotkanie przedstawicieli miast partnerskich w Brukseli

20230224_110135[1]

<strong>Przyjaciele z Europy badają swoją międzywojenną historię. Spotkanie przedstawicieli miast partnerskich w Brukseli</strong>

Grupa raciborzan, w tym dr Renata Sput z ANS w Raciborzu, uczestniczyła w dniach od 22 do 26 lutego, wspólnie z zaprzyjaźnionymi organizacjami z wielu europejskich państw, w kolejnym spotkaniu roboczym dużego projektu historycznego StadtRäume (Starurbs), którego realizację zaplanowano na lata 2020-2023. Warto dodać, że raciborzanie od lat uczestniczą w wielu projektach podejmowanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej. Od wielu lat w projektach biorą też udział pracownicy raciborskiej Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, Muzeum w Raciborzu, Urzędu Miasta i kilku innych instytucji.

Spotkanie w Brukseli miało charakter bardziej uroczysty i oficjalny. Do uczestnictwa zaproszono bowiem przedstawicieli władz miejskich miast partnerskich (przedstawicielem Raciborza był wiceprezydent Dawid Wacławczyk), przedstawicieli regionów z krajów uczestniczących w projekcje oraz przedstawicieli Rady Naukowej, która współrealizowała projekt. W posiedzeniach i prezentacjach uczestniczyło także wielu polityków i urzędników z kilku europejskich instytucji z Brukseli.

             Przedstawicielem politycznym regionu (Śląska) był  Adam Banaszak z Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który od 2007 roku jest przedstawicielem polskich samorządów w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli. Przedstawicielem Rady naukowej był zaś Rafał Rogulski, dyrektor Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

Prócz wymienionych osób w spotkaniu uczestniczyli: koordynator projektu ze strony Raciborza, prezes TMZR, dr Piotr Sput, wspomniana wyżej dr Renata Sput  (ANS i TMZR), Anna Musioł i Robert Lasak (Odra 1945) oraz reprezentujący grupę młodzieżową Grzegorz Fiołka z CKZiU nr 2 „Mechanik z Raciborza”. 

Od środy do soboty odbyło się wiele oficjalnych spotkań, prezentacji projektu i naszej całej, międzynarodowej grupy. Uczestnicy zwiedzili siedzibę Parlamentu Europejskiego, inne instytucje unijne, muzeum (Dom Historii Europejskiej) w Brukseli itp.

Udana prezentacja naszego miasta

Jednym z ważniejszych spotkań była prezentacja dorobku dotychczasowych badań, zasobów archiwalnych oraz prac nad projektem, która miała miejsce w piątek 24 lutego w siedzibie  Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Racibórz reprezentowali dr Renata Sput, dr Piotr Sput, Adam Banaszak i Rafał Rogulski. Dr Renata Sput przedstawiła w swym wystąpieniu, uzupełnianym prezentacją multimedialną, najważniejsze zagadnienia związane z historią polityczną, ekonomiczną, społeczną oraz kulturą międzywojennego Raciborza.  Przybliżyła zasób bibliograficzny, ikonograficzny i archiwalny związany z badaniami nad tym okresem. Przedstawiła też stopień zaawansowania prac nad projektem i jego rezultaty.  

Nasz projekt

Warto dodać, że Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej wraz z pracownikami naszej Akademii, Muzeum w Raciborzu, Urzędu Miasta Racibórz oraz kilkoma innymi instytucjami prowadzi od wielu lat wspólne badania historyczne z kilkoma zaprzyjaźnionymi miastami z całej Europy. Najwcześniej współpracę nawiązano z miastem Leverkusen w Nadrenii Północnej-Westfalii. Leverkusen jest miastem partnerskim Raciborza od roku 2002. Początki współpracy TMZR oraz OGV (Towarzystwo Historyczne z Leverkusen) sięgają 2005 roku. 12 września 2006 roku podpisano pomiędzy dwoma towarzystwami historycznymi deklarację partnerstwa.

Warto dodać, że w roku 2009 roku Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu (wtedy jeszcze PWSZ w Raciborzu) i Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej (TMZR) podpisały deklarację współpracy i regularnie ze sobą działają.  

W latach 2020-2023 racibrzanie realizują, pod przewodnictwem TMZR, zatwierdzony i dofinansowany przez UE projekt europejski w ramach programu Erasmus + Antrags-Nr.: 2020-1-DE02-KA204-007747; Projekttitel: StadtRäume. „Eine europäische Kulturgeschichte zwischen 1918 und 1939 als multilingualer und variabler Filmbaukasten“ („Przestrzenie miejskie. Historia kultury europejskiej jako wielojęzyczny, wielowarstwowy i wielowątkowy dokumentalny przekaz filmowy”). Projekt dostał dofinansowanie główne w wysokości ponad 448 000 euro oraz drobniejsze dofinansowania z innych źródeł (w sumie ok. 800 000 euro).

Nasi partnerzy w Brukseli

We wspomnianym przedsięwzięciu brali udział przedstawiciele władz samorządowych miast partnerskich, historycy z miejscowych uczelni, przedstawiciele współpracujących towarzystw historycznych oraz muzeów z takich miast jak: Bracknell z Anglii, Jülich, Leverkusen i Schwedt z Niemiec, Raciborza, Lublany ze Słowenii, Oulu z Finlandii i Villenueve d’Ascq z Francji. Z większością tych organizacji, jak zostało to już podkreślone,  raciborzanie, członkowie TMZR, pracownicy Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, stowarzyszenia Odra 1945, pracownicy Urzędu Miasta Racibórz, Muzeum w Raciborzu oraz CKZiU Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu współpracują już od wielu lat.