Aktualności

AktualnościEdukacja ArtystycznaInstytut Architektury

Spotkanie z Interesariuszami zewnętrznymi w Instytucie Architektury

IMG-20230306-WA0008

Spotkanie z Interesariuszami zewnętrznymi w Instytucie Architektury

2 marca w siedzibie głównej Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu miało miejsce spotkanie Dyrekcji Instytutu Architektury dr inż. arch. Joanny Sokołowskiej-Moskwiak, prof. Uczelni z przedstawicielami instytucji, które jako interesariusze zewnętrzni od lat w ramach współpracy umożliwiają promocję działalności zarówno kadry jak i studentów kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Z uwagi na charakter oraz funkcję tych instytucji (Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej, Raciborskie Centrum Kultury, Galeria GAWRA z siedzibą w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, Zamek Piastowski, Galeria w Starym Opactwie Cysterskim w Rudach) kontakty te ukierunkowane są głównie na prezentację dorobku artystycznego kadry, jak również efekty dydaktyki artystycznej poszczególnych pracowni. W ramach współpracy organizowane są wystawy indywidualne i zbiorowe twórczości artystycznej artystów-pedagogów oraz studentów, mające na celu wymianę doświadczeń oraz promocję współpracujących partnerów. Podczas spotkania dokonano analizy programu kształcenia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Pani Beata Paduch – wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, zwróciła uwagę na długoletnią współpracę pomiędzy Uczelnią i Liceum Sztuk Plastycznych ZSO1 w Raciborzu (wspólne spotkania, warsztaty, plenery, wystawy, akcje artystyczno-edukacyjne uczniów ZSO1 i studentów – członków Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON).

W trakcie dyskusji rozważano różnego rodzaju propozycje zmian w programie w kolejnym cyklu kształcenia. Obecny na spotkaniu Pan wiceprezydent Miasta Racibórz – Dawid Wacławczyk zwrócił uwagę na potrzebę kształcenia specjalistów w zakresie grafiki edytorskiej. Pani dr Joanna Maksym-Benczew zaproponowała wzbogacenie programu o nowe media. Z kolei przedstawiciel Pan Zygmunt Kandora przedstawił różne możliwości realizacji praktyk zawodowych na terenie Gminy Rudnik (grafika edytorska, prace konserwatorskie, plenery artystyczne, grafika ilustracyjna). Pani Dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej podkreśliła fakt braku rzemieślników (snycerstwo, pozłotnictwo, sztukatorstwo, konserwacja). Uwagi interesariuszy zewnętrznych zostaną szczegółowo przeanalizowane przez Instytutowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia i w miarę możliwości uwzględnione przy konstrukcji programu na nowy cykl kształcenia.