Aktualności

Aktualności

Słowo Rektora na nowy semestr i święto uczelni

Zlote logo ANS poziom

Słowo Rektora na nowy semestr i święto uczelni

Racibórz, dnia 15.03.2023 r.

Szanowni Studenci, Nauczyciele Akademiccy i Pracownicy Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu!

Zgodnie z § 8 Statutu Uczelni obchodzimy Dzień upamiętnienia założenia Alma Mater Ratiboriensis – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. W wyniku przeprowadzonej zmiany nazwy Uczelnia stała się Akademią Nauk Stosowanych. To święto całej Społeczności Uczelni.  

Szanowni Państwo!

Wspomniana zmiana nazwy to jedno z wielu przedsięwzięć, jakie udało się z powodzeniem zrealizować. Był to proces, w który zaangażowane były wszystkie organy Uczelni – Rada, Wysoki Senat i Rektor. Gremia te nadawały ton przebiegowi zmiany, podejmując stosowne kroki organizacyjne, konsultacyjne czy wreszcie formalne. Czynności te skutkowały koniecznością podjęcia kolejnych aktywności na poziomach operacyjnych – wykonania konkretnej pracy. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, zaangażowanych w proces zmiany nazwy Uczelni, ale wszystkim serdecznie dziękuję!   

Raciborska Uczelnia prężnie się rozwija! W przyjętym w ostatnim czasie „Sprawozdaniu z realizacji strategii rozwoju w roku 2022” uwidoczniono prawdziwy obraz Uczelni w siedmiu obszarach Jej działalności. Z dokumentu, zaplanowanego na lata 2020-2024 wynika wyraźnie, że realizacja strategii wygląda znakomicie! Cieszy fakt osiągnięcia kilku z planowanych celów już teraz w 100%, a jesteśmy przecież dopiero na półmetku. Jednym z ważniejszych obszarów jest współpraca Uczelni z Jej otoczeniem zewnętrznym, różnorodność oferty edukacyjnej i jej wysoki standard czy informatyzacja procesów. Cele te są osiągnięte w znaczącym wymiarze i ich realizacja nie jest zagrożona. Bardzo mnie cieszy wysoki stopień osiągnięcia celu „Kształtowanie dobrych relacji i przyjaznego środowiska akademickiego”. Realizacja tego celu ilustruje Państwa pracę, postawę i zaangażowanie. To nasze wspólne osiągnięcie!

Drodzy Współpracownicy!

Z okazji Jubileuszu Uczelni składam Państwu serdecznie gratulacje! Jestem przekonany, że w Akademii w Raciborzu udało się stworzyć wspólnotę wartości, zaufania i dobrych relacji międzyludzkich, w której wyraźnie widać dążenie do współdziałania, gotowość do zadań i odpowiedzialność jednostek czy zespołów. To atrybuty, które, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszą i pozwalają mieć nadzieję na kolejne dobre lata. Sukces Uczelni zależy od każdego z Nas!

dr Paweł Strózik, Rektor