Aktualności

AktualnościInstytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Uroczyste Czepkowanie Studentów Pielęgniarstwa w Raciborzu 2023

IMG_2796 kopia

Uroczyste Czepkowanie Studentów Pielęgniarstwa w Raciborzu 2023

16 czerwca w Raciborskim Centrum Kultury, odbyło się uroczyste czepkowanie studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo z Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele lokalnej i regionalnej społeczności, w tym senator Ewa Gawęda, starosta Grzegorz Swoboda, prezydent Dariusz Polowy, prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA. z Wyższej Szkoły Zdrowia i Pracy Socjalnej św. Elżbiety z Bratysławy (Słowacja). dr Anna Janik – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, dr Kornelia Wac – wicedyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej im Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz przedstawiciele placówek medycznych z otoczenia Uczelni.

Wystąpienia gości                                        

Uroczystość rozpoczął dr Marek Sroka, zastępca dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia, który powitał zgromadzonych studentów, wykładowców oraz zaproszonych gości. Następnie głos zabrał Czesław Sobierajski, doradca wojewody śląskiego, odczytując list od ministra edukacji Przemysława Czarnka (nadesłane listy można przeczytać poniżej)

Podziękowania i wartości

„Dziękuję za to, że podjęliście się jednego z najwspanialszych zawodów. To odpowiedzialna misja, misja miłości drugiego człowieka,” mówił Czesław Sobierajski, wskazując na wartości, które przekazuje pielęgniarstwo. Senator RP Ewa Gawęda wskazała znaczenie Akademii i kierunku pielęgniarstwo dla regionu, doceniając zaangażowanie personelu uczelni jak i samych studentów. Starosta Grzegorz Swoboda dziękował za kształcenie pielęgniarek, które w znaczący sposób wzmacnia pozycję raciborskiego szpitala. Dr Paweł Strózik, Rektor ANS, podkreślił, że w okresie zaledwie sześciu lat istnienia kierunku uruchomiono studia na poziomie licencjata i magistra, wybudowano nowoczesną i funkcjonalną infrastrukturę, wykształcono i pozyskano znakomitą kadrę dydaktyczną. W tym czasie znaczące sukcesy osiągali także studenci. Podsumowując wystąpienie Rektor powiedział: „Silne pielęgniarstwo – to silna uczelnia, silna Uczelnia – to silny Powiat i Miasto, a silne otoczenie Uczelni – to prężne i zdrowe Państwo!” Nawiązując do wartości uniwersalnych Rektor stwierdził: „Tradycje zawodu pielęgniarki są nie tylko źródłem dumy, ale również drogowskazem dla nas wszystkich, przypominając nam o istotnych aspektach tej pracy i zobowiązaniach wobec pacjentów. Te tradycje są ukorzenione w pięknym dziedzictwie pielęgniarstwa i odzwierciedlają wartości, które mogą i powinny być fundamentem dla każdego z nas”.

Czepkowanie i ślubowanie

Po przemówieniach nastąpiła oficjalna część ceremonii – czepkowanie. Studenci złożyli ślubowanie i odśpiewali hymn pielęgniarek, co stanowiło symboliczne wejście w zawód pielęgniarski. Była to wyjątkowo wzruszająca chwila dla całej raciborskiej społeczności akademickiej.

Wykład dr Krystyny Klimaszewskiej

Po uroczystościach, dr Krystyna Klimaszewska wygłosiła wykład pt. „Primum non nocere”, poruszając ważne aspekty etyczne w pracy pielęgniarki. W swoim wystąpieniu dr Klimaszewska odniosła się do ważnych kwestii, które będą towarzyszyć młodym adeptom pielęgniarstwa przez całe zawodowe życie. 

Całość uroczystości poprowadziła wicedyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu mg Elżbieta Kania 


zdjęcia autorstwa Grzegorza Piszczana dzięki uprzejmości portalu naszraciborz.pl