Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Obrony prac inżynierskich – Instytut Architektury

_fot.Gabriela Habrom-Rokosz (12)

Obrony prac inżynierskich – Instytut Architektury

W dniu 27.06.br. rozpoczęliśmy zaplanowane wcześniej obron projektów Dyplomowych Inżynierskich na kierunku Architektura w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.  To pierwszy rocznik naszych absolwentów, który po 4 letnich studiach w uczelni w tym jednym semestrze spędzonym na praktykach zawodowych w pracowniach projektowych poza Uczelnią, otrzymał tytuł Inżyniera Architekta. Z dumą i radością , która towarzyszy w takich chwilach chcemy podkreślić, że wszystkie projekty reprezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Doskonałe pod względem graficznym prezentacje projektów dyplomowych Inżynierskich poprzedził zdany wcześniej egzamin z kompetencji inżynierskich obejmujący cały program studiów. Dyplomanci w ramach projektu inżynierskiego zaprezentowali autorskie koncepcje rozwiązań przestrzennych wybranych tematów projektowych z których większość dotyczyła problematyki raciborskiej. Nowatorstwo podejścia zbiegło się z dojrzałością rozwiązań architektonicznych zarówno w zakresie nowych koncepcji zabudowy mieszkaniowej w tym jednorodzinnej jak również wielu innych tematach od projektów o charakterze urbanistycznym, obiektów użyteczności publicznej, poprzez tematykę związaną z pracami konkursowymi.

Życząc kolejnych sukcesów zawodowych wszystkim nowym inżynierom architektom naszej raciborskiej Uczelni serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do studiowania na kierunku ARCHITEKTURA