Aktualności

AktualnościEdukacja Artystyczna

Urodziny fotografii w obiektywie FOTON-u

fot.Patrycja Sobczyk FOTON

Urodziny fotografii w obiektywie FOTON-u

 

Fotografia jako wszechobecne dziś medium umożliwia ujęcie w ułamku czasu przestrzeni wykraczającej poza możliwości obserwatora, przekształcając ją jednocześnie w „lustro z pamięcią”, zdjęcie, odbitkę, odcisk, będące świadectwem – dokumentem. Rejestrując ślady upływającego czasu w tej szczególnej chwili, w której oko, rozum i emocje stanowią jedność, fotografik utrwala motywy kreując nową rzeczywistość. Przekształca to, co niewidzialne w widzialne – obraz fotograficzny. Stosując ponadto określone środki wyrazu artystycznego, twórca powołuje do życia unikatowe kompozycje nacechowane autorskim punktem widzenia. Głównym celem rejestracji każdego zdjęcia – z pierwotnego założenia tego medium – jest utrwalanie prawdy o świecie, czyli archiwizacja. Nazywane kadrami fotograficznymi obrazy w procesie twórczej przemiany odsłaniają treści spoza horyzontu widzialnego, dotykając tym samym istoty fotografii. Pozwala ona na swobodne przenikanie treści i formy. Tym samym świadomie wybrany – przez pryzmat obiektywu fotograficznego – wycinek rzeczywistości, będący dokumentem, staje się odbiciem wrażliwości artysty, czyli dziełem o estetycznych walorach. Fotografia zmienia to, co zwyczajne w niezwykłe.

 

Miniony czas pandemii był dla twórców bardzo trudnym okresem, ale jednocześnie dla kreatywnych stał się czasem nowych wyzwań. Brak możliwości prezentowania efektów pracy twórczej na wystawach w galeriach wymusił inne formy komunikacji – w sieci, stąd 19 sierpnia 2020 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON zorganizowali pierwszą swoją E-WYSTAWĘ FOTOGRAFII na pamiątkę upublicznienia przez rząd francuski technologii fotograficznych opracowanych przez Nicephore Niépce’a i Louisa Daguerre’a. Wydarzenie to miało miejsce 19 sierpnia 1839 roku w Paryżu. Dzięki temu wynalazek fotografii stał się dobrem publicznym, a dzień 19 sierpnia obchodzony jest co roku jako Światowy Dzień Fotografii.

Dziś, tj. 19 sierpnia 2023 FOTON prezentuje trzecią już edycję e-wystawy. W okresie wakacji, kiedy pasjonaci fotografii poszukują różnych źródeł inspiracji przemierzając setki a nieraz tysiące dróg, by zarejestrować to jedno jedyne i niepowtarzalne ujęcie, twórcze spotkanie w sieci wydaje się trafną formą. W wystawie uczestniczy tym razem piętnastu przedstawicieli Koła wraz z opiekunem naukowym dr Gabrielą Habrom-Rokosz. W gronie autorów zdjęć są absolwenci kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Adam Kała, Aleksander Moskwa, Alicja Świerczyńska, Daniel Chyrchel, Anna Grzenik, Patrycja Sobczyk, Stefan Krybus), aktualni studenci tego kierunku (Julia Chrapiec, Julia Dobreniuk, Sebastian Fus, Robert Kubik), absolwentki raciborskiego Liceum Sztuk Plastycznych ZSO1 (Anna Pypłacz i Dorota Miechówka) oraz członek grupy założycielskiej Koła Adam Rokosz OP.

Szeroka rozpiętość tematyczna zdjęć zarówno w czerni-bieli, jak i kolorze ilustruje sposób postrzegania rzeczywistości przez autorów. Wśród dominujących motywów związanych ściśle z przyrodą na uwagę zasługują kadry, w których bohaterem jest człowiek.