Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Architektura w służbie ekologii, nauka podstaw budownictwa organicznego

IMG_20231024_153916

Architektura w służbie ekologii, nauka podstaw budownictwa organicznego

W obecnym roku akademickim po raz pierwszy na wyjazd studialny do Juchowa zostali zaproszeni nie tylko studenci kierunku Architektura ale również Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Studenci realizowali wspólnie z młodzieżą ze szkół licealnych oraz podstawowych zadania projektu w ramach konkursu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce „Działaj Lokalnie 2023”. Projekt Wiejski, Fundacja im. Stanisława Karłowskiego swoje cele od samego początku ma jasno określone w taki sposób aby na bazie gospodarstwa biodynamicznego tworzyć znaczący i modelowy ośrodek edukacji, praktyk, rozwoju społecznego, kulturalnego i ekonomicznego. Wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń i kontaktów z Akademią Nauk Stosowanych w Raciborzu do tworzenia inicjatyw, szczególnie inicjatyw oddziaływujących na bezpośrednie zainteresowanie młodzieży ekologią i zrównoważeniem oraz wartościami w ramach Projektu Wiejskiego stanowi ogromną zaletę i korzyść ze współpracy i stanowi kierunek rozwoju godny uznania. Nowe doświadczenie jakim była wspólna praca studentów i młodzieży zachęcają do kontynuowania tej wartościowej inicjatywy w kolejnych latach.