Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Wizyta Erasmus+ w Ostrawie

na zdjęciu dyrektor Instytutu Architektury ANS z prof. Martina Perinkowa dziekanem Wydziału   Inżynierii Lądowej VSB-Politechniki Ostrawskiej  oraz architekt Marleną Wolnik

Wizyta Erasmus+ w Ostrawie

W ramach programu Erasmus+ w dniach 30-31 października br. delegacja  Instytutu Architektury odbyła wizytę na Wydziale Inżynierii Lądowej VSB-Politechniki Ostrawskiej.

Zadaniem dr inż. arch. Joanny Sokołowskiej Moskwiak prof. ANS, pełniącego funkcję koordynatora instytutowego programu Erasmus+, a także architekt Marleny Wolnik oraz dr. inż. arch. Wiesława Olejki było, przeprowadzenie zajęć dydaktycznych ustalenie zasad organizacji wspólnych warsztatów oraz zweryfikowanie warunków oferowanych studentom zagranicznym celem odbycia  studiów i praktyk zawodowych. 

Poza wygłoszonymi wykładami i udziałem w ćwiczeniach projektowych ze studentami zapoznano się z funkcjonowaniem i organizacją procesu kształcenia w VSB w Ostrawie, systemem pracy ze studentami kierunku architektura, warsztatowymi metodami nauczania, a także ze sposobami współpracy ze środowiskiem lokalnym.  Członkowie delegacji uczestniczyli w spotkaniu z władzami wydziału oraz pracownikami kierunku architektura, którzy dzielili się zdobytym doświadczeniem i spostrzeżeniami.  Od wielu lat realizowana współpraca z architektami z VSB oraz zauważone podobieństwa zachęcają do zacieśnienia współpracy na polu dydaktycznym i projektowym. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą uczelni partnerskiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

https://www.vsb.cz/en/study/exchange-students/erasmus-plus/admission-requirements-and-application-procedure/

studenci mogą dołączyć do mobilności w ramach programu Erasmus+ po złożeniu wniosku.

Termin nadsyłania nominacji upływa 15.11.2023 r., termin składania wniosków upływa 30.11.2023 r.