Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu współpracuje z Zespołem Szkół Specjalnych

IMG_6387

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu współpracuje z Zespołem Szkół Specjalnych

Akademia Nauk Stosowanych 1 grudnia podpisała umowę z Zespołem Szkół Specjalnych w Raciborzu. Ten przełomowy akt współpracy otwiera nowe możliwości zarówno dla studentów, jak i dla uczniów ZSS w Raciborzu.

Umowa o współpracy

Podczas uroczystości, która miała miejsce w siedzibie ANS w Raciborzu, umowę podpisali reprezentanci obu instytucji: dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych mgr Rafał Lazar, oraz dr Paweł Strózik, rektor ANS, wspierany przez dr Beatę Fedyn – prorektor do spraw studentów.

Zaangażowanie studentów w rozwój Zespołu Szkół Specjalnych

Centralnym elementem współpracy jest zaangażowanie studentów Instytutu Architektury Akademii w proces projektowania rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych. To innowacyjne podejście ma na celu nie tylko wzbogacenie praktycznych doświadczeń studentów, ale także zwrócenie uwagi na specjalne potrzeby edukacyjne i ruchowe uczniów szkół specjalnych.

Dostępność w DNA uczelni

Podpisanie umowy o współpracy między Akademią Nauk Stosowanych a Zespołem Szkół Specjalnych w Raciborzu stanowi ważny krok w kierunku integracji edukacyjnej i społecznej. Otwiera to nowe możliwości dla obu instytucji, oferując studentom cenną możliwość pracy nad realnymi projektami, jednocześnie uwzględniając unikalne potrzeby i wyzwania stawiane przez edukację specjalną. Jest to przykład, jak edukacja wyższa może aktywnie przyczyniać się do społecznej integracji i wzajemnego zrozumienia – powiedział dr Paweł Strózik Rektor ANS w Raciborzu.

W kontekście tej współpracy warto również wspomnieć o programie „Uczelnia Dostępna”, realizowanym przez Akademię. Program ten, skupiający się na dostosowaniu infrastruktury i materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jest kolejnym krokiem uczelni w kierunku zapewnienia równości i dostępności edukacji. Program został opisany w ogólnopolskim „Katalogu dobrych praktyk uczelni w obszarach ESG.

Więcej: link do naszej informacji o katalogu: Społeczna odpowiedzialność Akademii – Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu (akademiarac.edu.pl)