Aktualności

AktualnościInstytut Neofilologii

Konkurs języka angielskiego i języka niemieckiego – edycja XVII

IMG_8142

Konkurs języka angielskiego i języka niemieckiego – edycja XVII

Już siedemnasty raz odbył się w ANS w Raciborzu Konkurs języka angielskiego i języka niemieckiego, zorganizowany przez Instytut Neofilologii. Tradycja tego konkursu wpisana jest na stałe w funkcjonowanie tego Instytutu. Tegoroczna formuła przebiegała podobnie jak w ubiegłym roku – pierwszy etap został przeprowadzony w szkołach, natomiast finał konkursu odbył się w murach raciborskiej Uczelni 22 marca 2024 r. Łącznie odwiedziło nas 57 uczniów – zwycięzców etapu szkolnego, tj. 40 osób rywalizowało o prymat pierwszeństwa w j. angielskim, a 17 w j. niemieckim. Cieszy nas fakt, że konkurs ma niezmiennie dobrą opinię wśród uczniów szkół średnich naszego regionu, chcących zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności językowe, jak również porównać swoje kompetencje z kompetencjami rówieśników z innych szkół.

Po przywitaniu oraz wyjaśnieniu sposobu przeprowadzenia konkursu odbyła się część pisemna. W przerwie między etapem pisemnym a ustnym zaproponowano uczniom i ich opiekunom uczestnictwo w krótkich warsztatach tłumaczeniowych, które poprowadził dr Andrzej Widota oraz wysłuchanie wykładu pt. „Czechy w pigułce”, wygłoszonego przez dr Štěpánkę Kozderovą Velčovską. O godzinie 12.00 rozpoczęła się część ustna. Poszczególne komisje, w skład których weszli wykładowcy Instytutu Neofilologii, oceniały umiejętność komunikacji, płynność wypowiedzi, dobór słownictwa, poprawność gramatyczną oraz wymowę. Warto podkreślić, że większość uczestników konkursu zaprezentowała bardzo wysoki poziom.  

Po części ustnej wyłoniono 10 laureatów z języka angielskiego i 10 z języka niemieckiego, którzy po zdaniu egzaminu maturalnego będą mieli pierwszeństwo podjęcia studiów na kierunku filologia w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Oprócz tego, dla trzech najlepszych finalistów z każdego języka ufundowano nagrody rzeczowe.

Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie:

z języka angielskiego:

  • 1 miejsce – Maciej Kopiec
  • 2 miejsce – Katarzyna Siedlaczek
  • 3 miejsce – Emilia Firganek

z języka niemieckiego:

  • 1 miejsce – Lars Kurtok
  • 2 miejsce – Alex Sowa
  • 3 miejsce – Tobiasz Kwaśnica

Wszystkim zwycięzcom i laureatom XVII edycji Konkursu języka angielskiego i języka niemieckiego oraz ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje!