Aktualności

AktualnościInstytut Neofilologii

Śląskie spotkania (2024) udane jak zwykle

20240319_103933

Śląskie spotkania (2024) udane jak zwykle

W dniach od 17 do 23 marca 2024 roku w Königswinter w Niemczech przebywała grupa studentów Akademii Nauk Stosowanych Raciborzu oraz uczniów raciborskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”. Tradycyjna już niejako wizyta miała charakter naukowo-dydaktyczny, uczestnicy nie tylko zwiedzili wiele godnych poznania miejsc, ale także uczestniczyli w wykładach, prelekcjach, spotkaniach historycznych, sami opracowywali referaty i prezentacje multimedialne.

            Uczestnicy zamieszkali w centrum spotkań śląskich w tzw. Domu Śląskim (Haus Schlesien) w Königswinter niedaleko Bonn, który jest miejscem spotkań Towarzystwa Ziomkostwa Śląska Dolnego i Górnego, gdzie organizowane są przeróżne przedsięwzięcia polityczne, kulturalne, społeczne, historyczne, konferencje, mitingi, spotkania, wernisaże itp. Wspomniany dom dysponuje dużą bazą hotelową, gastronomiczną, wystawową, biblioteczną, muzealna i archiwalną. 

Warte podkreślenia są cztery rzeczy. Po pierwsze – wizyty studentów ANS w Domu Śląskim mają charakter cykliczny a współpraca trwa już od ponad ćwierćwiecza. Po drugie wizyta była przygotowana bardzo dobrze, do ostatniego szczegółu, a elementy turystyczne czy rozrywkowe zręcznie wpleciono w zadania dydaktyczne i naukowe.      

Co ważne – przygniatającą większość kosztów, które opiewały na niebagatelną sumę kilku tysięcy złotych na osobę (przejazdy, pobyt w hotelu, wyżywienie, bilety wstępu do wielu instytucji kulturalnych) pokryte zostały ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec.

Po czwarte zaś, był to już kolejny, wspólny wyjazd studentów i uczniów na wspomnianą imprezę, zorganizowany w ramach współpracy, która łączy ANS w Raciborzu i CKZiU nr 2 „Mechanik”. Co godne podkreślenia – wyjazdy do Königswinter stały się stałym elementem współpracy obydwu instytucji.     

Po przyjeździe, w niedzielę, studenci i uczniowie zapoznali się z programem seminarium oraz z tematami wykładów i prelekcji, w których mieli uczestniczyć. Otrzymali także tematy prelekcji i prezentacji multimedialnych, które sami, w przeciągu tygodnia, musieli opracować.

Tematy obejmowały szeroki zakres spraw dotyczących tysiącletniej historii Śląska, znanych Ślązaków, relacji polsko-niemieckich obecnie oraz w przeszłości, wypędzeń i migracji po II wojnie światowej, współczesnej sytuacji i perspektyw Unii Europejskiej, sytuacji geopolitycznej we współczesnym świecie. W celu opracowania wspomnianych tematów uczestnicy seminarium otrzymali dostęp do obszernej biblioteki oraz archiwum Domu Śląskiego.

W poniedziałek uczestnicy zwiedzali muzeum w Haus Schlesien, inne znajdujące się tam wystawy, bibliotekę i archiwum. Wysłuchali tez wykładu z prezentacją multimedialną „Die kulturelle grenzüberschreitende Arbeit des Dokumentations- und Informationszentrums für schlesische Landeskunde.“ Pracę w ośrodku przybliżyli studentom i uczniom Nicola Remig i Adam Wojtala.

Po południu uczestnicy pojechali do Bonn, gdzie zwiedzili siedzibę Bundeszentrale für politische Bildung.  Jest to instytucja rządowa, zajmująca się krzewieniemwiedzy politycznej, historycznej, ekonomicznej oraz propagowaniem podstaw demokratycznego państwa prawa. Warto dodać, że dyrektorem tejże instytucji w kraju związkowym Nadrenia Północna Westfalia jest nasz wieloletni przyjaciel dr Guido Hitze, wybitny znawca sylwetki oraz autor najobszerniejszej biografii prałata Carla Ulitzki. Po wizycie we wspomnianej instytucji uczestnicy zwiedzili centrum Bonn.

            W kolejnym dniu pobytu studenci i uczniowie zwiedzili siedzibę Fundacji im. Konrada Adenauera (Stiftung Bundeskanzler Adenauer Haus) w pięknej nadreńskiej miejscowości Rhöndorf oraz dom pierwszego powojennego kanclerza RFN Konrada Adenauera.  

Po południu uczestnicy odwiedzili miasto Kolonię, gdzie zwiedzili m.in. słynną katedrę oraz inne zabytki tego pięknego, milionowego miasta.           

            W środę cały dzień grupa spędziła na wyjazdach. Rano odwiedziliśmy Muzeum Górnośląskie w Ratingen. (Oberschlesisches Landesmuseum (OSLM). Uczestnicy zwiedzili bardzo interesujące wystawy – stałe i czasowe, m.in.: dotyczące historii militarnej Górnego Śląska w okresie od połowy XIX wieku do czasów międzywojennych.  Dr Piotr Sput, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, przekazał dyrektorowi Muzeum drowi Davidowi Skrabania książki dotyczące historii Raciborza, otrzymując w zamian kilka wydawnictw historycznych wydanych staraniem Muzeum. Nawiązano też pierwsze więzi współpracy, którą obie strony są bardzo zainteresowane.

            Po południu uczestnicy pojechali do Düsseldorfu. Tam, w kilku grupach, zwiedzano starówkę, nadreńskie bulwary, niektórzy zaś udali się w poszukiwaniu śladów Heinricha Heinego.

            W czwartek po południu, w ostatnim dniu wyjazdów, seminarzyści odwiedzili pierwszą stolicę Europy w czasach Karola Wielkiego – Akwizgran (Aachen), w którym zwiedzano słynną siedzibę i kaplicę Karola Wielkiego, także starożytne, rzymskie pozostałości  w architekturze miejskiej oraz starówkę tego pięknego miasta.

W piątek, w ostatnim pełnym dniu seminarium, uczniowie i studenci przedstawili plony swej pracy naukowej, prezentując opracowane przez siebie wykłady, prelekcje, prezentacje multimedialne na otrzymane na początku tematy.

Opiekunami grupy byli: dr Estera Jasita i mgr Ewelina Uriasz z Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu oraz dr Piotr Sput z CKZiU nr 2 „Mechanik”.      

Podsumowując warto stwierdzić, że wszyscy uczestnicy byli zgodni co do jednego, a mianowicie, że pobyt w Niemczech i uczestnictwo w seminarium było czymś ważnym, pouczającym, niezapomnianym, środki finansowe wydane na organizację przedsięwzięcia nie zostały zaś zmarnowane. 

Dr Piotr Sput Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej