Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Społecznych

Specjaliści od negocjacji w akcji. Spotkanie w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

IMG_20240405_120822

Specjaliści od negocjacji w akcji. Spotkanie w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

W obliczu rosnącej liczby sytuacji kryzysowych, rola negocjatorów policyjnych staje się coraz bardziej kluczowa. Nie każdy zdaje sobie sprawę z złożoności i wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się specjaliści w tej dziedzinie. Aby przybliżyć tę tematykę przyszłym specjalistom z zakresu bezpieczeństwa, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu poprzez Instytut Studiów Społecznych i Koło Naukowe „Militarni” zorganizowała wyjątkowe zajęcia, które odbyły się 5 kwietnia 2024 roku. Gościem specjalnym był Piotr Zdybał, negocjator policyjny, który podzielił się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Rola negocjatora w zarządzaniu kryzysowym

Piotr Zdybał, mający na swoim koncie wiele skutecznie rozwiązanych sytuacji kryzysowych, przedstawił podczas zajęć rolę negocjatora w procesie zarządzania kryzysowego. Z naciskiem na praktyczne aspekty pracy, wyjaśnił, jak ważne jest umiejętne prowadzenie rozmów i budowanie relacji z osobami znajdującymi się w sytuacji zagrożenia. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jakie rodzaje zdarzeń wymagają interwencji negocjatora i jak wygląda typowa procedura reagowania na takie incydenty.

Ćwiczenia praktyczne: Symulacja sytuacji kryzysowych

Jednym z najważniejszych punktów spotkania były ćwiczenia praktyczne, podczas których studenci mieli okazję odgrywać sceny bazujące na zanonimizowanych przypadkach rzeczywistych negocjacji. Dzięki temu mogli lepiej zrozumieć, jakie działania są najbardziej skuteczne w trudnych sytuacjach i jak ważna jest umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniających się okoliczności. Ćwiczenia te pokazały, jak teoretyczna wiedza znaleziona w podręcznikach znajduje swoje praktyczne zastosowanie w rzeczywistości.

Dyskusja i wymiana doświadczeń

Spotkanie było również okazją do otwartej dyskusji, podczas której studenci mieli możliwość zadawania pytań dotyczących zarówno szczegółów związanych z prowadzonymi negocjacjami, jak i ścieżki kariery w służbach policyjnych. Piotr Zdybał, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem, przekazał uczestnikom cenne wskazówki, które mogą okazać się nieocenione w ich przyszłej pracy zawodowej.

Podziękowania

Zajęcia z Piotrem Zdybałem w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu były nie tylko okazją do zdobycia teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim do zrozumienia, jak wielką rolę w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi odgrywają umiejętności interpersonalne i negocjacyjne. Organizatorzy i uczestnicy wyrażają wdzięczność Piotrowi Zdybałowi za podzielenie się swoim doświadczeniem i zaangażowanie w przygotowanie przyszłych specjalistów do wyzwań, jakie niesie ze sobą praca w służbach. Spotkanie to stanowiło nieocenioną lekcję praktyczną, pokazującą, że za każdą skutecznie rozwiązaną sytuacją kryzysową stoi nie tylko wiedza, ale przede wszystkim człowiek i jego umiejętności komunikacyjne.