Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 26 /2017 w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich dniu 19 maja

PWSZ_od_ul_Matejki

ZARZĄDZENIE NR 26 /2017 w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich dniu 19 maja

ZARZĄDZENIE NR 26 /2017
REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU
z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich dniu 19 maja 2017 roku

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. 2016, poz. 1842 t.j.) 5 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz 56 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

§1
W związku z Juwenaliami Raciborskimi w dniu 19 maja 2017 roku, wprowadzam w tym dniu godziny rektorskie ( godziny wolne od zajęć dydaktycznych) od godziny 11.05.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.