Aktualności

Instytut Studiów Edukacyjnych

Studenci PWSZ na zajęciach edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu

foto.Gabriela Habrom-Rokosz (4)

Studenci PWSZ na zajęciach edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu

Studenci II roku Edukacji Artystycznej przygotowując się do prowadzenia warsztatów artystycznych z młodzieżą gimnazjalną w specjalistycznych pracowniach Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki mieli okazję obserwować zajęcia plastyczne w raciborskim Gimnazjum nr 1.

Zajęcia edukacyjne na temat: „Kompozycja różnych faktur w technice frotażu” przygotowane i prowadzone pod kierunkiem mgr. Romana Szczasnego – nauczyciela traktującego swój zawód z pasją – z pewnością pozwoliły studentom zapoznać się z trudną rolą nauczyciela.

Obserwacja zajęć edukacyjnych w szkole, a następnie prowadzenie warsztatów plastycznych w pracowniach artystycznych, przyczyniły się w praktyczny sposób do wzbogacenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów.

Tekst i zdjęcie: dr Gabriela Habrom-Rokosz