Aktualności

Wybory uzupełniające

UCHWAŁA NR 2/2017 z dnia 30 października 2017 roku Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

UCHWAŁA NR 2/2017 z dnia 30 października 2017 roku Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Na podstawie §47 ust. 1 pkt 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, na posiedzeniu Komisji Wyborczej  uchwalono w głosowaniu jawnym większością głosów:

 § 1

Terminarz Czynności Wyborczych dotyczący przeprowadzenia wyborów uzupełniających  do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia, Instytucie Studiów Edukacyjnych, Instytucie Studiów Społecznych.

 § 2

Terminarz Czynności Wyborczych, o którym mowa w §1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 3

Terminarz Czynności Wyborczych wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                       dr inż. Norbert Buba

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

      w Raciborzu