Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych – 31 października, 2 listopada

PWSZ_od_ul_Matejki

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych – 31 października, 2 listopada

ZARZĄDZENIE NR  100/2017

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 31 października 2017 roku

w sprawie wprowadzenia godzin  wolnych od zajęć dydaktycznych

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
( Dz.U. 2016, poz. 1842 z pózn.zm),  podstawię § 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, oraz  §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

1

  1. W dniu 31 października 2017 roku od godziny 15.00 wprowadzam godziny wolne od zajęć dydaktycznych.
  2. W dniu 2 listopada 2017 roku wprowadzam godziny wolne od zajęć dydaktycznych do godziny 11.00.

2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                  REKTOR
dr hab. inż. arch. Ewa Stachura