Aktualności

Wybory uzupełniające

ZARZĄDZENIE NR 105/2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

ZARZĄDZENIE NR 105/2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

PAŃSTWOWA  

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

W RACIBORZU

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 105/2017

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 8 listopada  2017 roku

w sprawie wstrzymania procedury wyborów uzupełniających do
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 

na podstawie art. 66  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
( Dz.U. 2016, poz. 1842 z pózn. zm) , §35 oraz w związku z §46 ust. 1 i 7, §49 ust.1 pkt 4 i 5, ust. 7  Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, zarządzam co następuje:

 

§1

  1. Wstrzymuję procedurę wyborów uzupełniających do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
  2. Podjęcie czynności tj. ustalenie terminarza czynności wyborczych oraz przeprowadzenie procedury wyborów uzupełniających  do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Uczelniana Komisja Wyborcza podejmie po dokonaniu uzupełnienia jej składu w trybie przewidzianym w statucie.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

 

 

                                                                                  REKTOR

                                                                                  dr hab.inż. Ewa Stachura