Aktualności

Wybory uzupełniające

UCHWAŁA NR 3/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku Uczelnianej Komisji Wyborczej

UCHWAŁA NR 3/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku Uczelnianej Komisji Wyborczej

UCHWAŁA NR 3/2017

z dnia 1 grudnia  2017 roku

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Na podstawie §47 ust. 1 pkt 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu , na posiedzeniu Komisji Wyborczej  uchwalono w głosowaniu jawnym większością głosów:

§1

Terminarz Czynności Wyborczych dotyczący przeprowadzenia wyborów uzupełniających  do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia, Instytucie Studiów Edukacyjnych, Instytucie Studiów Społecznych.

§2

Terminarz Czynności Wyborczych, o którym mowa w §1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Terminarz Czynności Wyborczych wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 dr inż. Norbert Buba
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu