Aktualności

Erasmus+

Informacja o naborze wniosków

Informacja o naborze wniosków

Informujemy, że do dnia 26 lutego 2018 trwa nabór wniosków na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest złożenie podpisanego, trójstronnego porozumienia o programie praktyki oraz formularza zgłoszeniowego.

Czas trwania praktyki: 2 miesiące
Ilość miejsc: 2

Praktyki realizowane są zgodnie z ogólnymi zasadami programu Erasmus+. Indywidualne warunki, w tym warunki wypłaty stypendium zostaną przedstawione beneficjentom po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji.

Dokumenty prosimy składać w Biurze Programu Erasmus+. Ulica Lwowska 9.