Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 REKTORA w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych dniu 29 marca 2018 roku

PWSZ_od_ul_Matejki

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 REKTORA w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych dniu 29 marca 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR  31/2018

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
w dniu  29 marca 2018 roku

 

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
( Dz.U. 2017, poz.2183 )  § 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu oraz §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

 § 1

Od godziny 13.00 w dniu 29 marca 2018 roku, wprowadzam godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.