Aktualności

AktualnościKomunikaty prasowe

Kolejna odsłona współpracy naszej Uczelni z Fondazione Romualdo del Bianco

Kolejna odsłona współpracy naszej Uczelni z Fondazione Romualdo del Bianco

Kolejna odsłona współpracy naszej Uczelni z Fondazione Romualdo del Bianco

Już od ponad trzech lat nasza Uczelnia współpracuje z Fundacją Romualdo del Bianco. Organizacja ta podejmuje liczne inicjatywy rozwijające dialog międzykulturowy, promuje materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Organizuje międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, kursy i szkolenia dla studentów. W ramach Fundacji aktywnie współpracują uniwersytety, organizacje naukowe, stowarzyszenia i organizacje non-profit z całego świata. Wraz z ekspercką międzynarodową organizacją ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych) Fundacja organizuje doroczne konferencje naukowe poświęcone ochronie dziedzictwa kulturalnego i kreowaniu szeroko rozumianych warunków dla jego wykorzystania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W konferencjach tych biorą również udział pracownicy naszej Uczelni.

Florencja gości kilkanaście milionów turystów rocznie, stąd przeciwdziałanie „rabunkowej”, powierzchownej turystyce jest potrzebą chwili. Life Beyond Tourism to jednak także nowe spojrzenie na lokalną tradycję, rzemiosło, budowanie poczucia ciągłości, skupianie społeczności wokół lokalnych, unikalnych wartości w miastach, których nie odwiedza zbyt duża liczba turystów. Stąd idee Fundacji są tak inspirujące dla Raciborza. W 2016 PWSZ w Raciborzu podpisała Memorandum of Understanding, akceptując tym samym ideę Life Beyond Tourism i manifest Fundacji. Sygnatariuszki porozumienia, dr hab. inż. arch. Ewa Stachura i dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak zostały ekspertami Fundacji Romualdo del Bianco. Jesienią 2016 grupa studentów z Instytutu Architektury wzięła udział w Międzynarodowych warsztatach Life Beyond Tourism Course „Travel & Dialogue”.

W dniach 22-26 października 2018 we Florencji odbył się Intensive Course Training for Trainers Life Beyond Tourism zorganizowany przez Fundację Romualdo del Bianco. Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszeni zostali eksperci Fundacji, w tym dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, profesor naszej Uczelni. Pochodzący z wielu krajów uczestnicy kursu mieli za zadanie stworzenie własnego, oryginalnego i dopasowanego do lokalnych potrzeb modułu dydaktycznego w oparciu o idee Life Beyond Tourism. Niezwykle inspirujące okazały się wizyty u rzemieślników, twórców lokalnych florenckich produktów cieszących się wielką renomą i mających długą tradycję, czy obserwacja programów edukacyjnych w muzeach. Opracowany przez prof. Ewę Stachurę program dydaktyczny zostanie wdrożony w naszej Uczelni już w kolejnym semestrze.

Kolejna odsłona współpracy naszej Uczelni z Fondazione Romualdo del Bianco
Kolejna odsłona współpracy naszej Uczelni z Fondazione Romualdo del Bianco