Aktualności

Aktualności

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Rozwoju w PWSZ w Raciborzu

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Rozwoju w PWSZ w Raciborzu

W poniedziałek 27 stycznia w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu gościł Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, któremu towarzyszyła Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Dostojni Goście spotkali się z władzami Uczelni: Panią Rektor Ewą Stachurą, Prorektorem Jackiem Pierzchałą, Kanclerzem Jackiem Pierzgą i Przewodniczącym Rady Uczelni Romanem Majnuszem. W spotkaniu wzięli udział Prezydent miasta Raciborza Dariusz Polowy i Wiceprezydent Michał Fita. Spotkanie dotyczyło form współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno – gospodarczym Miasta i Regionu wspierających nowoczesne kształcenie praktyczne na poziomie wyższym. W czasie spotkania Pana Premiera i Pani Minister z pracownikami oraz studentami naszej Uczelni rozmawiano o dotychczasowych doświadczeniach wprowadzania Ustawy 2.0 oraz wyzwaniach stojących przed uczelniami zawodowymi wobec realiów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Pan Premier Jarosław Gowin obiecał kolejny wzrost wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym w roku 2020 oraz finansowe wsparcie praktyk zawodowych studentów. Pani Minister Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że uczelnie zawodowe już odgrywają i odegrają w przyszłości kluczową rolę w przygotowywaniu kadr dla innowacyjnej gospodarki. Zachęciła młodzież do kreatywnych form uczenia się i podejmowania aktywności zawodowej. Żegnając gości Pani Rektor Ewa Stachura wyraziła nadzieję, że Uczelnia będzie mogła ponownie gościć Pana Premiera w związku z inauguracją kolejnego roku akademickiego.