Aktualności

Aktualności

Znamy nowego Prorektora do spraw organizacji

Znamy nowego Prorektora do spraw organizacji

Dr inż. Tomasz Czyszpak – będzie pełnić funkcję prorektora Uczelni w latach 2020-2024. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym – Technologicznym na kierunku Automatyka i Robotyka. Następnie w 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na tym samym Wydziale z dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn. Jest autorem i współautorem publikacji w tym zakresie. Od początku pracy zawodowej związany ze szkolnictwem wyższym.  Zdobywał doświadczenie w pracy na Politechnice Śląskiej oraz w Parku Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice a obecnie związany wyłącznie z PWSZ w Raciborzu.

Aktywnie działa na rzecz Uczelni pełniąc liczne funkcje w komisjach i radach uczelnianych. Najważniejszą z nich jest pełnienie funkcji dyrektora Instytutu Techniki, którym zarządza od 2015r. Jest członkiem Wysokiego Senatu PWSZ w Raciborzu oraz członkiem Kolegium Elektorów wybranym na kolejną kadencję 2020-2024. W ostatnich latach czterokrotnie nagrodzony nagrodą Rektora oraz bardzo wysoko oceniany przez studentów.

Dr Czyszpak jest współautorem wniosku o utworzenie kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w PWSZ w Raciborzu, egzaminatorem i trenerem ECDL (poziom ekspercki) oraz pomysłodawcą wielu cennych inicjatyw np.: „Przeglądu projektów inżynierskich”, na który zapraszani są pracodawcy z branży technicznej oraz „Dnia dziecka z techniką”. Oba wydarzenia na stałe wpisane w życie Uczelni cieszą się sporym uznanie środowiska.

– Panu Rektorowi dziękuję za okazane mi zaufanie. Nasza Uczelnia, w obecnym okresie zmian, wymaga efektywnego zarządzania i pracy nad osiągnięciem stabilnej  pozycji. Potrzebujemy też ludzi, którzy znają Uczelnię i rozumieją jej specyfikę, ale również mają doświadczenie, zarówno w kierowaniu zespołami, jak i w efektywnym pozyskiwaniu środków finansowych. Wierzę, że moje doświadczenie zawodowe i umiejętności organizatorskie oraz dotychczasowe osiągnięcia pozwalają na realizację strategicznych wyzwań stojących przed nami w nadchodzącej kadencji. Uczynię wszystko aby nasza uczelnia nadal dobrze się rozwijała – dodaje dr inż. Tomasz Czyszpak.