Aktualności

AktualnościEdukacja ArtystycznaInstytut ArchitekturyInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaInstytut NeofilologiiInstytut Studiów EdukacyjnychInstytut Studiów SpołecznychInstytut TechnikiRUSSStudent

KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ DO RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ DO RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

Zgodnie z Harmonogramem Wyborczym 8 grudnia br. odbędą się wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

            Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do zgłaszania kandydatów do RUSS. W składzie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego będzie wchodziło 12 osób z największą liczbą głosów uzyskanych w wyborach.

            Osoby zgłaszające są zobowiązane do złożenia stosownych dokumentów tj. dokument zgłoszenia do RUSS i zgoda kandydata wraz z oświadczeniem RODO oraz skanami legitymacji studenckiej kandydata i osoby zgłaszającej (wymagane dokumenty możliwe do pobrania w dole komunikatu) na podany adres mailowy: 15356@student.pwsz.raciborz.edu.pl w terminie: 25.11 – 02.12.2020r do godz. 16:00.  Wymagane dokumenty powinny być podpisane przez kandydata, zeskanowane i wysłane na podany wcześniej adres mailowy.

HARMONOGRAM WYBORCZY RUSS

25.11.2020-02.12.2020 do godz. 16.00Zgłoszenie kandydatów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
02.12.2020-04.12.2020Potwierdzenie statusu studentów zgłaszających kandydata oraz kandydatów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
08.12.2020 w godzinach od 10.00 do 20.00Wybory online na stronie głosuj24 do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
09.12.2020Ogłoszenie wyników wyborów do Rady uczelnianej Samorządu Studenckiego.
10-11.12.2020Możliwość składana protestów wyborczych.
14.12.2020Zawiązanie się prawne Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

PLIKI DO POBRANIA