Aktualności

AktualnościKoronawirusStypendia

DORĘCZNIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH DOT. STYPENDIÓW W SEM. ZIM. 2020/2021

DORĘCZNIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH DOT. STYPENDIÓW W SEM. ZIM. 2020/2021

Doręczenie decyzji w sprawie stypendiów nastąpi w drodze e-mailowej na adresy wskazane w złożonym wniosku o przyznanie stypendium socjalne/rektora/dla niepełnosprawnych/zapomogę w semestrze zimowym 2020/2021.

STUDENCI PROSZENI SĄ O NIEZWŁOCZNE ODEBRANIE I ODESŁANIE POTWIERDZENIA ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ WSZYSTKICH DORĘCZONYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH, A W PRZYPADKU DECYZJI POZYTYWNYCH DODATKOWO O WYPEŁNIENIE ZAŁ.13 DO REGULAMINU ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW PWSZ W RACIBORZU      

                  (zał. dostępny na stronie pod zakładką: student-stypendia-druki do pobrania)                             

I ODESŁANIE SKANU NA ADRES SEKCJI STYPENDIÓW: anna.czekala@pwsz.raciborz.edu.pl

Wypełnienie i odesłanie zał. 13 warunkuje natychmiastowe uprawomocnienie decyzji i przyspiesza bieg postępowania administracyjnego, od którego zależy wypłata świadczeń.            

PROGI UCHWALONE DECYZJĄ KOMISJI STYPENDIALNEJ Z DNIA 25.11.2020R. NA S. ZIMOWY 2020/2021 OPUBLIKOWANO NA STRONIE UCZELNI POD ZAKŁADKĄ: STUDENT – STYPENDIA – AKTY PRAWNE WEWNĘTRZNE.