Aktualności

AktualnościInstytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Pielęgniarstwo: PWSZ w Raciborzu otrzymała akredytację dla kierunku

Pielęgniarstwo: PWSZ w Raciborzu otrzymała akredytację dla kierunku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu decyzją Ministra Zdrowia RP otrzymała trzyletnią akredytację na prowadzenie studiów na kierunku pielęgniarstwo.

Kształcenie kadr dla regionu

Realizowany z powodzeniem od lat kierunek pielęgniarstwo został w marcu poddany wnikliwej analizie przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych. Sprawdzono jakość programów studiów, poziom kadry dydaktycznej i pomieszczeń technicznych w których odbywają się studia. Po napisaniu raportu KRASPiP, podjęła decyzję o spełnieniu przez PWSZ w Raciborzu wymaganych standardów nauczania pielęgniarek i pielęgniarzy. Rezultatem jest certyfikat wystawiony przez Ministra Zdrowia, który daje możliwość kształcenia kadr przez następne 3 lata.

Wspólna praca w trudnych czasach

– Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy jako uczelnia fakt uzyskania przez kierunek pielęgniarstwo pozytywnej akredytacji! Składam szczególne podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie kierunku do procesu kontrolnego. Pandemia pokazała jak bardzo ważna jest praca personelu medycznego. Jesteśmy dumni, że z PWSZ w Raciborzu w tych trudnych czasach jest w stanie odpowiedzieć na społeczne zapotrzebowanie i kształcić nowe pokolenie pielęgniarek i pielęgniarzy

– mówi dr Paweł Strózik rektor PWSZ w Raciborzu.

Dobre perspektywy

To nie koniec dobrych wiadomości związanych z kierunkiem Pielęgniarstwo. Na początku przyszłego roku zostanie oddany do dyspozycji studentów nowy obiekt. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, które powstaje na terenie uczelni, to niezwykle ważne miejsce związane z kształceniem kadr medycznych. Będzie to najnowocześniejsze tego typu miejsce na śląsku – W warunkach, które ściśle odwzorowują oddział szpitalny, studenci będą ćwiczyć realne zachowania. Dzięki nowoczesnej technice, wykorzystaniu fantomów, specjalistycznej aparatury i kamer video, będziemy mogli śledzić każdy ruch przy pacjencie. Pozwoli to na bardzo dokładną naukę procedur medycznych – informuje dr Paweł Strózik

Dołącz do studentów

Uczelnia rozpoczęła właśnie nabór na kierunek pielęgniarstwo. Bezpłatne studia odbywają się w trybie dziennym. Wymagane do ich rozpoczęcia są średnie wykształcenie i zdana matura. Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji znajduje się na stronie www.pwszrac.pl