Aktualności

Bez kategoriiStypendia

Zmiana wysokości stypendium rektora

Zmiana wysokości stypendium rektora

ZMIANA WYSOKOŚCI PRZYZNANEGO STYPENDIUM REKTORA

W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

W związku z informacją o wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2021, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 30.03.2021 r. Komisja Stypendialna PWSZ w Raciborzu w dniu 10.05.2021r. dokonała zmian w zakresie wysokości przyznanych na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 stypendiów rektora.

W związku z powyższym prosimy studentów otrzymujących stypendium rektora   w semestrze letnim 2020/2021 o odebranie z e-mailowych skrzynek studenckich decyzji zmieniających wysokość świadczenia oraz odesłanie wymaganych  oświadczeń wg instrukcji załączonej do korespondencji.

Prosimy o odbiór decyzji i odesłanie niezbędnych załączników nieprzekraczalnie do dnia 28 maja 2021r.

Sporządzono: Specjalista ds. socjalnych studentów – Anna Czekała, dn. 10.05.2021r.