Aktualności

Aktualności

Podpisanie umowy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Podpisanie umowy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu pozyskała kolejnego partnera. Tym razem Uczelnia podpisała umowę z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Jakie korzyści płyną z umowy?

Wykorzystanie wspólnego potencjału

Do uroczystego podpisania oficjalnego porozumienia doszło 11 maja 2021 w siedzibie PWSZ w Raciborzu. Uczelnię reprezentował Rektor, dr Paweł Strózik wraz z prorektorami dr Beatą Fedyn i dr. inż. Tomaszem Czyszpakiem, a ZSOMS dyrektor dr Ludmiła Nowacka. Przedstawiciele ­– zarówno szkoły jak i uczelni – jednoznacznie wskazują na szereg korzyści dla uczniów oraz PWSZ. 

Uczniowie szkoły zyskają możliwość m.in. tutoringu przez pracowników naukowych uczelni

Rozwój zgodny ze strategią europejską

– W strategii europejskiej dla uniwersytetów, potwierdzonej rezolucją Rady Europejskiej z dnia 26.02.2021 r., wzbogacono zapisy na temat misji uczelni. Obok istniejącego już „trójkąta”: edukacja, badania naukowe i innowacje wskazano na zadania w zakresie społecznym (service to society), na odpowiedzialność uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym i tworzenie przez nie ekosystemu transformacji wiedzy – referuje Rektor Strózik. To dlatego wzmacniamy relacje z partnerami z otoczenia.    

– Jesteśmy dumni z faktu, iż ZSOMS dołączyło do grona współpracujących z nami placówek. Szkoła w swojej ofercie posiada klasy sportowe oraz militarne. Uczelnia z powodzeniem może kształcić absolwentów ZSOMS i to na wielu kierunkach: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja czy bezpieczeństwo państwa. Jestem zdania, iż dzięki wspólnemu zaangażowaniu, w ramach społecznej odpowiedzialności Uczelni, wskażemy młodym ludziom potencjalne ścieżki dalszego rozwoju – informuje Rektor Uczelni.

–  Cieszę się, że nasza szkoła pozyskała partnera w postaci PWSZ w Raciborzu. Aktywne uczestnictwo naszych uczniów w zajęciach w PWSZ może stać się pozytywnym impulsem do pokazania, że warto postawić na nasze miasto. Kształcimy dzieci od szkoły podstawowej, aż po liceum. Naturalną kontynuacją jest więc nakierowanie do dalszego rozwoju  w raciborskiej uczelni – opowiada dr Ludmiła Nowacka dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.

Podpisana umowa jeszcze lepiej wykorzysta wspólny potencjał Uczelni i ZSOMS

Dla uczniów i studentów

W ramach podpisanej umowy uczniowie ZSOMS otrzymają możliwość udziału w wykładach otwartych, działalności kół naukowych czy uczelnianych wydarzeniach. Warto zaznaczyć, że we współpracy uwzględniony został również tutoring. To nowoczesna forma wsparcia dla najzdolniejszych kandydatów przez kadrę naukową uczelni. Polega na zaproszeniu do podjęcia wyzwań naukowych młodych uczniów i pokazania im zalet studiowania.

Szkoła i studia w Raciborzu

Już teraz uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego mogą zrekrutować się do PWSZ w Raciborzu. Do dyspozycji dla wszystkich tegorocznych maturzystów jest pełna oferta studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Rekrutacja online już ruszyła na https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/rekrutacja/