Aktualności

Aktualności

20 lat Uczelni w jednej publikacji

okladki 20lecie

20 lat Uczelni w jednej publikacji

Dwa lata prac, setki zdjęć, praca całego zespołu redakcyjnego i oddajemy w Wasze ręce najnowszą publikację Wydawnictwa – Pierwsze dwudziestolecie. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2002-2022.

Publikacja jubileuszowa podsumowująca i zamykająca pewien okres, to nie tylko zwyczajne podsumowania i nudne zestawienia. To próba utrwalenia naszej pracy, upamiętnienia osób związanych z Uczelnią od samego początku, mały dowód zapisu życia studenckiego i tych wszystkich wielkich zmian, które się tu cały czas dokonują. Już w pierwszym rozdziale Jak dawniej „obuczano” młodych ludzi… podążamy drogą początków akademickości ziemi raciborskiej, która poprzez pierwsze, przedwojenne projekty budowy „Pomnika Pokoju”, poprzez powstanie Studium Nauczycielskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wiedzie nas aż do Akademii Nauk Stosowanych. Najważniejsze wydarzenia czytelnicy mogą śledzić w Kadrach dwudziestolecia. Przybliżamy także sylwetki Rektorów i Prorektorów oraz historię Instytutów, wraz z nowoczesną bazą dydaktyczną. Liczne konferencje, wykłady i seminaria, a także działalność kół naukowych oraz otrzymane nagrody, ilustrują wszechstronną działalność naukową.

Bogaty materiał zdjęciowy z obchodów Juwenaliów i Sportu ku radości oraz liczne przykłady współpracy z partnerami w kraju i za granicy, są najlepszymi dowodami na to – „jak potrzebną i odpowiedzialną funkcję pełni Uczelnia w mieście i regionie.”