Aktualności

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

29. Inauguracja roku akademickiego 2022-23 - FOT Zuzanna Sczyrba (62)

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

13 października oficjalnie rozpoczęliśmy rok akademicki 2022/23.Ten rok jest szczególnym czasem dla społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Jest to bowiem rok jubileuszowy. Świętujemy 20-lecie istnienia Uczelni, 20-lecie akademickości Raciborza, 20-lecie służby szkoły wyższej na rzecz mieszkańców miasta i powiatu. Od 1 października jesteśmy Akademią Nauk Stosowanych.

To zaszczyt i radość dla nas wszystkich, że uczelnia cieszy się zainteresowaniem i życzliwością w swoim bliższym i dalszym otoczeniu. Lista gości zawiera znakomite nazwiska

 1. Paweł Jabłoński – Podsekretarz Stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 2. Gabriela Lenartowicz – Poseł na Sejm RP,
 3. Adam Gawęda – Poseł na Sejm RP,
 4. W imieniu Premiera Mateusza Morawieckiego Doradca Wojewody Śląskiego – Czesław Sobierajski
 5. W imieniu Senator RP Ewy Gawędy Katarzyna Rząsa,
 6. Bp prof. dr hab. Jan Kopiec Biskup Gliwicki,
 7. dr Marian Obruśnik Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP,
 8. Grzegorz Swoboda – Starosta Raciborski,
 9. Marek Kurpis – Wicestarosta Raciborski,
 10. Ewa Lewandowska – Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego,
 11. Artur Wierzbicki – Radny Powiatu Raciborskiego,
 12. Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz,
 13. Dawid Wacławczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz,
 14. Dominik Konieczny – Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz,
 15. Michał Kuliga – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Racibórz
 16. Piotr Rybka – Wójt Gminy Rudnik,
 17. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. uczelni – Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie,
 18. dr Katarzyna Rusak – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie,
 19. dr hab. Renata Szyguła, prof. UO – Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego,
 20. dr Anida Stanik-Besler – Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Opolskiej,
 21. dr Monika Wierzbicka – Prorektor ds. dydaktyki i studentów Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy,
 22. dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak – Prorektor ds. nauczania i rozwoju Małopolskiej Uczelni Państwowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu,
 23. dr Małgorzata Babińska – Prorektor ds. rozwoju Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa,
 24. dr Piotr Sylwestrzak – Kanclerz Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa,
 25. mgr Agnieszka Gątnicka – Kanclerz Karkonowskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze,
 26. mgr Jerzy Stefaniak – Zastępca Kanclerza Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy,
 27. dr Joanna Kapica-Curzytek – Uniwersytet Zielonogórski,
 28. Gabriela Kapica – Profesor Senior UO/PWSZ,
 29. ppłk Jacek Jacków – Naczelnik Wydziału Organizacji i Promocji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Opolu,
 30. mgr inż. Jarosław Ceglarek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
 31. Mirosław Mielańczyk – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu,
 32. kpt Paweł Kostka – Wojskowe Centrum Rekrutacji w Rybniku,
 33. ppłk Maciej Konior – Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu,
 34. Sędzia Marzena Korzonek – Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu,
 35. Leonard Malcharczyk – Kierownik Protokołu Dyplomatycznego Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec,
 36. Waldemar Świerczek – Towarzystwo Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego,
 37. Ryszard Wolny – Prezes Zarządu MKZ Unia Racibórz,
 38. Krzysztof Żychski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Racibórz,
 39. Krystyna Niklewicz – Dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu,
 40. Mirosław Ruszkiewicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu,
 41. Agnieszka Busuleanu-Jaksik – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury,
 42. dr Joanna Maksym-Benczew – Dyrektor Raciborskiego Centrum Kultury,
 43. Elżbieta Skrzymowska – Dyrektor Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu,
 44. Romuald Turakiewicz – Dyrektor Muzeum w Raciborzu, Członek Rady Uczelni,
 45. Marzena Kacprowicz – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu,
 46. Maciej Malinowski – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu,
 47. Paweł Ptak – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu,
 48. dr Sławomir Janowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu,
 49. Jacek Kąsek – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu,
 50. Andrzej Lemirowski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
 51. Anna Mucha – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu,
 52. Hanna Kozub-Głownia – Wiceprzewodnicząca Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
 53. Mariusz Dudek – Prezes Zarządu Browaru Zamkowego Sp. z o.o.,
 54. Krzysztof Spyra – Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości,
 55. Tadeusz Ekiert – Prezes Zarządu Raciborskiej Izby Gospodarczej,
 56. Dariusz Wróbel – Kierownik Działu Napędy i Automatyka PIVEXIN TECHNOLOGY Sp. z o.o.
 57. Damian Ignacy – PIVEXIN TECHNOLOGY Sp. z o.o.,
 58. Ewa Mackiewicz – Dyrektor Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. H. Himmla,
 59. Janusz Gładysz – Ekspert-doradca Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce,
 60. dr n. o zdr. Krystyna Klimaszewska – Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach,
 61. dr n. o zdr. Anna Janik – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
 62. Elżbieta Wielgos-Karpińska – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Szpitala Rejonowego im. J. Rostka w Raciborzu,
 63. Piotr Średniawa – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów,
 64. Mikołaj Machulik – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich o/ Katowice,
 65. dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner, Prof. PŚ – Członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów,
 66. mgr Czesława Kordyaczny – Prezes Stowarzyszenia Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 67. mgr Patryk Swoboda – Prezes Zarządu Planergia Sp. z o. o., Przewodniczący Rady Uczelni,
 68. mgr Sławomir Szwed – członek Rady Uczelni.
  1.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
   2. Prezes Rady Ministrów,
   3. Prezes Rady Ministrów (jubileusz 20-lecia PWSZ),
   4. Minister Edukacji i Nauki,
   5. Minister Edukacji i Nauki (jubileusz 20-lecia PWSZ),
   6. Minister Zdrowia,
   7. Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej,
   8. Poseł do Parlamentu Europejskiego – Jadwiga Wiśniewska,
   9. Poseł do Parlamentu Europejskiego – Izabela Kloc,
   10. Senator RP Ewa Gawęda,
   11. Poseł na Sejm RP Adam Gawęda,
   12. Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej – prof. dr hab. Stanisław Wrzosek,
   13. Starosta Raciborski,
   14. Starosta Wodzisławski,
   15. Prezydent Miasta Racibórz,
   16. Rektor Politechniki Opolskiej,
   17. Rektor Politechniki Śląskiej,
   18. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,
   19. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu,
   20. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
   21. Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Łomży,
   22. Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu,
   23. Rektor Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa,
   24. Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu,
   25. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu,
   26. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
   27. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zarządu Oddziału w Katowicach,
   28. Przewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
   29. Prezes Zarządu Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Raciborzu.

Podczas uroczystości Minister Paweł Jabłoński wręczył pracownikom Akademii medale i krzyże zasługi. Medal srebrny za długoletnią służbę otrzymała dr Magdalena Gogół-Peszke. Medale złote za długoletnią służbę otrzymali:

– dr inż. Norbert Buba,

– dr Beata Fedyn,

– dr Gabriela Habrom-Rokosz,

– dr Jacek Molęda,

– dr Ludmiła Nowacka,

– dr hab. inż. Bogdan Wysogląd.

Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak, prof. ANS oraz dr inż. arch.  Henryk Zubel, prof. ANS.

 

Dziękujemy wszystkim pracownikom Akademii – naukowym, dydaktycznym, administracyjnym i obsługi za zaangażowanie i pracę w minionym roku akademickim!