Aktualności

AktualnościBON

Nowoczesna technika audiowizualna w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

20220923_141114

<strong>Nowoczesna technika audiowizualna w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu</strong>

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu konsekwentnie prowadzi cyfryzację procesu dydaktycznego. Od nowego roku akademickiego zajęcia są prowadzone w nowoczesnych salach wykładowych, wyposażonych w sprzęt multimedialny nowej generacji. Finansowanie zasobów pozyskano w ramach unijnego projektu: PWSZ w Raciborzu uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Co znajduje się w pomieszczeniach? Jak działają te urządzenia? Co nowego jest w ich funkcjonalności?

Multimedialne systemy kamerowe

Nowością jest system kamer i nagłośnienia. Kamery samoczynnie rozpoznają mówcę i nastawiają się na niego, co umożliwia dynamiczną transmisję obrazu, szczególnie funkcjonalną w przypadku dużej liczby uczestników dyskusji. Mikrofony z kolei pozwalają na zebranie dźwięku, który transmitowany jest adekwatnie do przekazywanego obrazu. Zajęcia, wykłady, konferencje mogą w ten sposób być transmitowanie bezpośrednio na platformy MS Teams, Facebook i YouTube w wysokiej jakości audio i video.

System pozwala na prowadzenie wykładu dla osób przebywających poza salą lub wyświetlenie wykładu prowadzonego przez nauczyciela akademickiego przebywającego poza Akademią. Możliwa jest zatem komunikacja na odległość wysokiej wierności. Co ciekawe, wszyscy mogą brać udział w dyskusji – niezależnie od tego, czy znajdują się w sali, czy poza Uczelnią.   

Szeroka dostępność

Wybierając systemy multimedialne, kierowaliśmy się szerokim pojęciem dostępności dla wszystkich grup studentów i pracowników uczelni. Nowe sale wykładowe stwarzają niedostępne wcześniej możliwości przekazywania wiedzy. Od teraz możemy zaprosić na wykłady gości, którzy znajdują się poza Akademią, nawet za granicą państwa. Wykładowca może również samodzielnie sterować systemem kamer i przybliżyć obraz tak, aby zaprezentować studentom, np. eksperymenty, ryciny, interesujące przedmioty – wyjaśnia dr Paweł Strózik, Rektor ANS w Raciborzu.

Uzupełnieniem obu sal są stanowiska multimedialne dla osób z niepełnosprawnościami. Każde z nich posiada multimedialny monitor przekazujący obraz i dźwięk z sali w czasie rzeczywistym. Wspomniane rozwiązanie pozwoli na pokonanie barier dla osób mających problem z poruszaniem się, widzeniem czy słyszeniem.

Nauka tłumaczeń symultanicznych

Ostatnim nabytkiem jest również zestaw konferencyjny wraz z dźwiękoszczelną, dwumiejscową kabiną tłumaczeniową najnowszej generacji. System będzie wykorzystany głównie przez studentów kierunku filologia (język angielski, niemiecki i czeski) podczas zajęć z tłumaczenia ustnego na specjalności tłumaczeniowej i biznesowej: więcej informacji.