Aktualności

AktualnościInstytut Techniki

Firma ETE-System z Rybnika partnerem Instytutu Techniki

20230202_114848

<strong>Firma ETE-System z Rybnika partnerem Instytutu Techniki</strong>

Instytut Techniki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu i firma ETE-System z Rybnika 2 lutego podpisali umowę współpracy. Porozumienie obejmuje długoterminowe współdziałanie obu stron w celu wzajemnego wsparcia w dziedzinie rozwoju technologicznego, edukacji i badań.

Uczelnię reprezentował rektor, dr Paweł Strózik, a firmę ETE-System jej prezes, Paweł Tenerowicz, absolwent naszej Uczelni na kierunku Automatyka i Robotyka. Umowa obejmuje realizację projektów mających na celu podniesienie jakości edukacji, wspieranie działalności badawczej, realizację projektów oraz publikację ich wyników, zwiększenie dostępności programów szkoleniowych, promowanie wymiany międzynarodowej, popularyzację programów współpracy.

dr Paweł Strózik i prezes firmy ETE-System Paweł Tenerowicz
Partnerska współpraca

Firma ETE-System zapewni Uczelni dostęp do najnowszych technologii i zasobów, a także możliwość wykorzystania swoich doświadczeń w dziedzinie inżynierii, produkcji i doradztwa. Firma ETE-SYSTEM umożliwi pracownikom i studentom Uczelni uczestnictwo w stażach, praktykach zawodowych, warsztatach organizowanych regularnie lub jednorazowo, a także będzie oferować możliwości zatrudnienia w trakcie realizacji studiów lub po ich zakończeniu.

Dzięki podpisanej umowie obie strony zyskają możliwość zaangażowania się we współpracę partnerską, dzięki której będzie można wspólnie tworzyć przyszłość technologiczną. Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, dr Paweł Strózik, stwierdził, że umowa da studentom i pracownikom Uczelni możliwość zdobycia doświadczenia i wiedzy z zakresu produkcji, inżynierii i doradztwa.

– Cieszę się, że podpisujemy dziś umowę z naszym absolwentem. To doskonały dowód na to, że studia Inżynierskie w ANS w Raciborzu dobrze przygotowują do pracy zawodowej – dodał dr Strózik.

Prezes firmy ETE-System Paweł Tenerowicz powiedział, że współpraca ta pozwoli firmie wykorzystać wiedzę i doświadczenie Uczelni do poprawy jakości oferowanych przez nią produktów i usług. „Jesteśmy przekonani, że współpraca z Uczelnią pozwoli nam na bardziej efektywne korzystanie z naszych zasobów i zwiększy możliwości rozwoju” – dodał.

Kolejna firma współpracuje z Instytutem Techniki

Podpisanie umowy to kolejny krok w budowaniu współpracy między uczelniami a firmami. Instytut Techniki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu i firma ETE-System z Rybnika będą kontynuować współpracę, mając na celu poprawę jakości edukacji, rozwój technologiczny i pracę badawczą.