Aktualności

Komunikaty prasowe

Księga Identyfikacji Wizualnej PWSZ w Raciborzu

Księga Identyfikacji Wizualnej PWSZ w Raciborzu

Decyzją Wysokiego Senatu z dnia 7 kwietnia 2016 roku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu przyjęła nową księgę identyfikacji wizualnej i logo.

Logo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu obrazuje cele i wartości, do których dąży, i którym hołduje. Chęć ciągłego rozwoju, kreatywność, innowacyjność, poszerzanie wiedzy i kulturowej świadomości, siła, ambicja, odpowiedzialność- to cechy charakteryzujące działalność PWSZ nie tylko w subregionie raciborskim, ale również na terenach powiatów ościennych.

Oferta edukacyjna PWSZ w Raciborzu jest niezwykle zróżnicowana. Władze Uczelni, dzięki swej otwartości na współpracę, dążą do tego, by sukcesywnie się poszerzała. Stąd forma logo-otwartego koła.

Elementy tworzące koło są ułożone w nieregularne pierścienie, dając wrażenie ruchu. Ma to symbolizować stały rozwój Uczelni oraz dynamikę jej działań. Użyte kolory również nie są bez znaczenia: kolor niebieski symbolizuje otwartość, inteligencję, szerokie spojrzenie; odcienie szarości kojarzone są natomiast z nowoczesnością, innowacyjnością i profesjonalizmem.

We współczesnym świecie wyższe uczelnie doceniają wagę świadomego kształtowania wyobrażenia o sobie, czyli o tym, jaki jest ich charakter, co oferują i w jaki sposób to realizują. Również polskie wyższe uczelnie coraz częściej decydują się na opracowanie kompleksowej identyfikacji, której celem jest zaprezentowanie w unikatowy sposób filozofii i metod działania oraz stworzenie oryginalnego wizerunku. Kompleksową identyfikację tworzą:  system wizualny,  system zachowań (styl kontaktów z otoczeniem) , system przekazu (działania promocyjne). Sposób, w jaki uczelnia jest postrzegana na zewnątrz oraz przez własnych pracowników i studentów bezpośrednio oddziałuje zarówno na jej pozycję na rynku edukacyjnym, jak też na szeroko pojętą świadomość społeczną. Tworzenie spójnego wizerunku nie tylko pomaga wyróżnić się na tle konkurencji, ale też przekonać potencjalnych współpracowników i studentów do związania się z uczelnią. Zgodnie z badaniami, o naszej wiedzy, opinii czy wyobrażeniu w przeważającej mierze decydują doznania wzrokowe, stąd też kluczową rolę w programie kompleksowej identyfikacji odgrywa system wizualny. To właśnie elementy graficzne mają bezpośredni wpływ na kreację i postrzeganie, przez co pomagają budować prestiż i otwarte, przyjazne oblicze. Zadaniem niniejszego systemu identyfikacji wizualnej jest przedstawienie PWSZ w Raciborzu jako nowoczesnej uczelni kultywującej tradycje i dumnej ze swej historii oraz kształcącej specjalistów wysokiej klasy.

Pliki do pobrania (aby zapisać nalezy kliknąć prawym przyciskiem myszy na link i wybrać opcję zapisz jako):
nowe logo PWSZ.jpg