Aktualności

Komunikaty prasowe

W PWSZ w Raciborzu trwa nabór na pielęgniarstwo!

pieleg - promo

W PWSZ w Raciborzu trwa nabór na pielęgniarstwo!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 27 czerwca nadał Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo od roku akademickiego 2017/2018. Rekrutacja odbywa się online na www.pwszrac.pl/rekrutacja.

Studia na kierunku pielęgniarstwo będą trwać trzy lata. Ukończenie ich daje możliwość zdobycia tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa, a tym samym umożliwia podjęcie pracy w licznych placówkach służby zdrowia w całej Unii Europejskiej.

Program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje zajęcia teoretyczne z zakresu medycyny i pielęgniarstwa, a także pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa i promocji zdrowia. Zajęcia praktyczne w większości odbywają się w różnorodnych placówkach służby zdrowia. Przed tym jednak studenci nabywają profesjonalne umiejętności w warunkach symulowanych. Zajęcia prowadzone są w odpowiednio do tego przygotowanych pracowniach, wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt dydaktyczny m.in. fantomy.

Według prognoz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych szacuje się, że w ciągu kilku najbliższych lat w systemie służby zdrowia będzie brakować ponad 60 tysięcy pielęgniarek. Obowiązujące prawo dopuszcza do wykonywania tego zawody wyłącznie osoby, które ukończyły studia wyższe na tym kierunku.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu wychodzi tym potrzebom naprzeciw. Od najbliższego roku akademickiego poszerza więc swoją ofertę o kierunek pielęgniarstwo. Rekrutacja na studia trwa już dziś!