Aktualności

Zarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 101/2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU z dnia 31 października 2017 roku

Zarządzenia PWSZ Racibórz

ZARZĄDZENIE NR 101/2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU z dnia 31 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 101/2017

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia  31 października  2017 roku

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na nagrody rektora

 

Na podstawie art. 66 ust.1 i 2 oraz w związku z art.155  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym( Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z pózn. zm.) , a także na podstawie § 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu , zarządzam co następuje:

1

Środki finansowe naliczone w planie rzeczowo-finansowym  na rok 2017, zatwierdzonym uchwałą senatu nr 29/2017 w dniu 27 czerwca 2017 roku,   w wysokości:

  1. 137 489,34 zł – z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli akademickich za rok akademicki 2016/2017,
  2. 30940,14 zł –  z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za rok akademicki 2016/2017

nie zostaną w roku kalendarzowym 2017 wydatkowane.

2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                    REKTOR

dr hab.inż.arch. Ewa Stachura