Aktualności

StudentStypendia

PROGI STYPENDIUM OBOWIĄZUJĄCE W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 (uchwalone decyzją Komisji Stypendialnej PWSZ w Raciborzu w dniu 11.03.2020 r.)

PROGI STYPENDIUM OBOWIĄZUJĄCE W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 (uchwalone decyzją Komisji Stypendialnej PWSZ w Raciborzu w dniu 11.03.2020 r.)