Aktualności

BON

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych uczących się

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych uczących się

W ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II istnieje możliwość pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym tj. w ramach nauki w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi.

Nauka w szkole wyższej rozumiana jest jako studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu) lub szkoły doktorskie.

Dofinansowanie dotyczy opłat za naukę (czesne) oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Terminy składania WNIOSKÓW

MODUŁ II: (rok akademicki 2020/2021) od 01.03.2021 do 31.03.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż wnioski można składać w formie papierowej oraz
w formie elektronicznej w systemie sow.pfron.org.pl już od dnia 1 marca 2021 r.

Bliższych informacji udziela
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, ul. Klasztorna 6,
tel. 32/415 20 28 w. 1 lub tel. 885 390 570
Z dokumentarni programowymi nożna zapoznać się na stronie internetowej:
https://pcpr.raciborz.org.pl/
www.pfron.org.pl w /okładce „Aktywny samorząd”