Aktualności

Praktyki ogłoszeniaStudent

III rok Wychowanie fizyczne – dzienniczki

III rok Wychowanie fizyczne – dzienniczki

Dzienniczki praktyk należy złożyć do 17.12.2021 bezpośrednio u uczelnianego opiekuna praktyki mgr. Witolda Galińskiego