Aktualności

Instytut Neofilologii

Sprawozdanie studentów 1 roku filologii czeskiej z 3 -dniowych warsztatów językowo-kulturowych

3-dniowe warsztaty językowo-kulturowe

Sprawozdanie studentów 1 roku filologii czeskiej z 3 -dniowych warsztatów językowo-kulturowych

W dniu 22 maja 2019 r. wyruszyliśmy do Ustronia, ażeby uczestniczyć w warsztatach językowych w ramach czesko-polskiego projektu transgranicznego „Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy” („Zvyšování jazykové kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce”[1]).

Były to 3-dniowe zajęcia językowo-kulturowe, w których wzięli udział: studenci filologii czeskiej PWSZ w Raciborzu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz czescy studenci polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Mieliśmy możliwość doskonalenia nie tylko naszej znajomości języka czeskiego, ale także poznania kultury naszych południowych sąsiadów. Należy wspomnieć, że projekt był finansowany ze środków unijnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerami projektowymi byli Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu, Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie oraz Uniwersytet Wrocławski.

Cała nasza grupa składała się z 25 osób: 13 Polaków oraz 14 Czechów. Zajęcia językowe były prowadzone przez czeską kadrę. Podzielono nas na dwie drużyny na podstawie zaawansowania znajomości języka: początkującą i średnio zaawansowaną. Zajęcia odbywały się trzy razy dziennie: rano, po południu i wieczorem. Program był bardzo intensywny, ale bardzo ciekawy. Każdym ćwiczeniom towarzyszyły coraz to większe wyzwania. Pierwszym z nich było wylosowanie koleżanki/kolegi, który mówił w obcym dla nas języku, czyli w języku czeskim. Oczywiście o tym kogo się wylosowało nie można było zdradzić. Wiązało się z tym drugie zadanie, a dokładniej przygotowanie dekoracji otrzymanej wcześniej torby, którą mieliśmy wręczyć, ostatniego dnia zajęć, wylosowanej osobie. Na torbie miały się znaleźć kolaże przedmiotów, miejsc która dana osoba lubi. Podczas oficjalnego ich wręczania obdarowywaliśmy koleżankę/kolegę także miłym słowem i pozytywnymi spostrzeżeniami na jej/jego temat, które poczyniliśmy przez te trzy dni. Była to bardzo wzruszająca chwila. Oczywiście wszystko odbywało się w języku czeskim.

Zajęcia językowe były bardzo różnorodne. Poruszyliśmy, między innymi, temat stereotypów polsko-czeskich. Była to dla nas ważna lekcja pokazująca, że wcale się od siebie nie różnimy. Podczas szkolenia językowego zawarliśmy liczne przyjaźnie. Tę więź można było szczególnie zauważyć w trakcie wspólnych prac grupowych.

Bardzo nam się na warsztatach językowo-kulturowych  podobało i nie możemy się doczekać kolejnego wyjazdu, oczywiście z naszymi czeskimi kolegami! Dzięki temu doświadczeniu mieliśmy okazję podszlifować swoje umiejętności językowe, poznać lepiej kulturę, historię i geografię naszych sąsiadów, rozwinąć nasze umiejętności współpracy oraz nawiązać nowe, cenne znajomości.

 

Katarzyna Ligocka – studentka 1 roku Filologii czeskiej


[1] Celem projektu „Zwiększenie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy” jest rozszerzenie kompetencji językowych przyszłych absolwentów w kierunku zwiększenia ich szans na PL/CZ transgranicznym rynku pracy. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację szeregu spójnych i logicznie połączonych działań (np. przygotowanie kompleksowych materiałów dydaktycznych i ich dystrybucja w obszarze wsparcia poprzez nowoczesne technologie). Program edukacyjny jest kompatybilny z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (poziom A2, B1).Parterami projektu są: Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie oraz Uniwersytet Wrocławski. Źródło: http://kompetence.ff.upol.cz/pl/