Aktualności

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Nr 66/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 31 maja 2020 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne

PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie Nr 66/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 31 maja 2020 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.7″][et_pb_row _builder_version=”4.4.7″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.7″][et_pb_module_placeholder selected_tabs=”all” _i=”0″ _address=”0.0.0.0″ /][et_pb_text _builder_version=”4.4.7″]

 

Zarządzenie Nr 66/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 31 maja 2020 roku

w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Na podstawie art.23 ust.1 i 2 pkt 2 oraz art.79 i 80 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020, poz.85 z pózn.zm.) oraz § 17 pkt 1 i 2, Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ustalam wartość 1 punktu ECTS , która jest wykorzystywana do obliczania opłaty za usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w następującej wysokości dla poszczególnych kierunków studiów:

Kierunek, Wartość 1 pkt ECTS w złotych

Architektura – 150,00

Automatyka i robotyka  – 130,00

Administracja  – 80,00

Bezpieczeństwo państwa – 90,00

Pielęgniarstwo –  190,00

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – 190,00

Pedagogika  – 100,00

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna –  100,00

Filologia  –  90,00

Wychowanie fizyczne  –  120,00

Turystyka i rekreacja –   120,00

Zarządzanie i inżynieria produkcji  – 100,00

 

  1. Wysokość opłat naliczonych według wartości 1 punktu ECTS wskazanych w ustępie 1, nie może przekroczyć maksymalnie wartości dla danego kierunku wskazanej  poniżej:

Kierunek , Opłata w złotych

Architektura    – 4 500,00

Automatyka i robotyka   – 4 000,00

Administracja –  2 600,00

Bezpieczeństwo państwa   –  2 700,00

Pielęgniarstwo  –  5 600,00

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  –     5 800,00              

Pedagogika  –  3 000,00

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  –   2 900,00

Filologia –  2 800,00

Wychowanie fizyczne – 3 800,00

Turystyka i rekreacja –  3 500,00

Zarządzanie i inżynieria produkcji   –  3 200,00

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  z mocą obowiązująca od dnia 1 października 2020 roku.

 

REKTOR

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]