Instytut Architektury – Kadra dydaktyczna

Instytut Architektury – Kadra dydaktyczna

Jarosław Figaszewski
Zastępca Dyrektora Instytutu Architektury
Zastępca Dyrektora Instytutu Architektury
kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
kierunki Architektura oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
kierunek Architektura
kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Magdalena Gogół PWSZ w Raciborzu
kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Gabriela Habrom-Rokosz
kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
kierunek Architektura
kierunek Architektura
kierunek Architektura
kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych