Instytut Architektury – Kadra dydaktyczna

Instytut Architektury – Kadra dydaktyczna

Instytut Architektury
Dyrektor Instytutu Architektury
Jarosław Figaszewski
Instytut Architektury
Zastępca Dyrektora Instytutu Architektury
Instytut Architektury
Zastępca Dyrektora Instytutu Architektury
Magdalena Gogół PWSZ w Raciborzu
Instytut Architektury
Wiesława Ostrowska PWSZ w Raciborzu
Instytut Architektury
Gabriela Habrom-Rokosz
Instytut Architektury
Henryk Zubel
Instytut Architektury
Instytut Architektury
Instytut Architektury